domingo, 14 de junio de 2015

Auza Gaztelu 901 en travesía Larraitz-Zaldibia. Aralar, Montaña VascaEsta ha sido la sexta y última salida que hemos organizado este curso. Comparada con el esfuerzo (y éxito) que nos supuso la anterior a Latasa, ésta ha sido un "coser y cantar". Solo 20 excursionistas esta vez, desde Larraitz (campo base mítico de ataque al Txindoki) hasta Zaldibia, pasando por uno de los centinelas de Aralar, el Auza Gaztelu.

Ikasturte honetan antolatu dugun seigarren irtenaldia izan da hau, baita azkena ere. Latasara egin genuen aurrekoak eskatu zigun esfortzuarekin (eta arrakastarekin) alderatua hau hanka azpiz egin genuen. 20 parte hartzailea baino ez, Larraitztik (Txindoki mitikorako abiapuntua) Zaldibiraino, Aralar zaintzen dituen zelatarietako batetik igarota: Auza Gaztelu.

Toda la primera parte hasta el collado de Errekonta va por hayedo, con zonas de barro, pero es muy agradable y solo la subida al collado es durilla.

Errekonta muinorainoko lehen zatia pagaditik doa, hainbat lokatz eremuekin, baina oso atsegina eta muinorako igoera bakarrik suertatzen da zailtxoagoa.

Desde Errekonta un niño tuvo problemas gástricos y nos lo tomamos con calma. El grupo subió sin problema por las empinadas rampas hasta la cima, envueltos en la niebla, y Fer, Ander y yo llegamos a los pocos minutos.

Errekontatik haur batek arazo gastrikoak izan zituen eta patxadaz hartu genuen. Taldeak arazorik gabe igo zuen gailurreraino dagoen bide aldapatsua, lainopean eta Fer, Ander eta hirurok berehala iritsi ginen.
El día salió bueno, pero la niebla estaba pegada al macizo, sobre todo en esta vertiente Norte, y a los 900 metros de la cima aun se mantenía, aunque adivinábamos el sol y el cielo azul encima de nosotros, tan cerca, pero...

Eguraldia ona zen baina lainoa mendigunean itsatsita genuen, ipar-isuri honetan batez ere, eta gailurretik 900 metrotan ere hantxe ziraun, nahiz eta eguzkia eta zeru urdina gure gainetik asmatzeko gai ginen... hain hurbil, baina!

Descansamos, picamos algo, y sacamos fotos de grupo. Los niños (Ubay, Ander, Sabin, Karlota, etc.) firmaron y metieron en el buzón la txartela nueva que nos había preparado María Ulzurrun de Amara Berri Gurasoak. Esperamos que nos llegue devuelta al correo postal o electrónico, un día de estos; sería bonito.

Deskantsatu ginen, mokaduren bat hartu genuen eta argazkiak egin genituen. Haurrek (Ubay, Ander, Sabin, Karlota etab.) Marial Ulzurrunek prestatu zigun txartel berria sinatu eta buzoira bota egin zuten. Egunen batean itzultzea espero dugu, zein ohiko postaz zein elektronikoaz, horixe bai polita!El descenso tenía los alicientes de la parada para comer en Olako saroia (deliciosa área recreativa, con acceso rodado) y que a medida que te acercas a Zaldibia, las panorámicas son maravillosas y te vas recreando y reconfortando continuamente. Ya que allí no hay cantina (por eso seguramente no había nadie), los organizadores llevamos termos con café, leche, colacao y leche condensada para darle un plus de calité a la sobremesa.

Jaitiserak hainbat bizkorgarri zituen: Olako saroain (atseden leku ederra, ibilgailuz ailegatzeko bidea duena) bazkaltzeko geldialdia eta Zaldibiraino hurbiltzen garen neurrian goza ditzakegun panoramika ederrak, bide osoan zehar gozatzeko eta indarberritzeko modukoak. Bertan tabernarik ez dagoenez (horrexegatik zegoen hutsik, seguru asko), antolatzaileok termoak eraman genituen: kafea, esnea, cola cao eta esne kondentsatua bazkalondoari calité plusa ematearren.

En definitiva, una delicia de jornada mendizale, que pudimos disfrutar de pleno ya que el grupo era reducido y no requería una logística complicada.

Ez ba, mendizale jardunaldi paregabekoa bere osotasunean gozatu ahal izan genuena taldea txikia baitzen eta ez zuen logistika zailegia eskatzen.

Special thanks a Bar Kimboa y a Izadi kirolak por su apoyo durante este curso. Por supuesto, un agradecimiento muy especial a todos los asistentes. A los habituales, como Anabel y Ubay. A los nuevos, como Michael. Y a los venidos incluso desde Logroño para la ocasión (y que lo debió flipar), como Raúl. Los niños, como siempre, de chapeau. También un recuerdo y consideración para aquellas familias que hubieran venido pero que, por compromisos (abundantes en estas fechas), problemas de salud, etc., se ausentaron de esta actividad.

Special thanks Kimboa tabernari eta Izadi Kirolaki ikasturte honetan eman diguten babesarengatik. Jakina, bertaratu ziren guztiei esker on berezia. Ohikoei, Anabel eta Ubay, ksu. Berriei, Michael. Eta Logroñotik espreski etorritakoei (zur eta lur, seguru), Raul. Haurrak, beti bezala, chapeau. Era berean etortzeko gogoa zuten familiei goraintziak eta adeitasuna jakinda konpromisuengatik (asko izaten dira fetxa hauetan) edo osasun arazoengatik edo bestelako abarrengatik ezin izan zirela gurekin jardunaldi honetan.

Track de la ruta, abajo:
Ibilaldiaren tracka behean.

No hay comentarios:

Publicar un comentario