jueves, 30 de enero de 2014

Lehiaketak 2014 Concursos


cartel 2014: (Aitor H., Iñaki M.)
foto: Mont Valier, Ariege, Pirineos (Iñaki M.)

 1. Concurso de Rutas euskara
 2. Concurso de Rutas castellano
 3. Concurso de Fotos euskara
 4. Concurso de Fotos castellano 

IBILBIDEen lehiaketa

Aurten ere lehiaketa honi ekingo diogu ihaz lan gutxi jaso genuen arren. Ondo aurkeztutako ibilbideak botak janztera eta igandean goiz jaikitzera behartu egiten gaituela pentsatzen dugu.

Epea maiatzak 31a arte.

Ibilbide ORGINALAK nahi ditugu jaso eta hobe taldean, familian edo lagunen artean burutzeko modukoak. Oporretan egin dituzuen ibilbide horiek ere balio dute gure ingurutik urrun egon arren. Nahi duzuen eran Urkez ditzakezue, zein digital formaturen bat erabiliz (PDF nahiago) eta epostaz bidalita amaraberrimendizmendi@gmail.com helbidera zein paperean edo eskura.

Gehienez bi ibilbide.

Edozein arte lana erabil dezakezue ibilbidea apaintzeko baina gutxieneko datu hauek beharrezkoak dira
 • Aholkaturiko gutxieneko adina 
 • Ibilbide osoa betetzeko beharrezko denbora (haurrekin) 
 • Autoaz/Busez iristea 
 • Zailtasunak
Ibilbideak gure sare sozialetan eta blogean argitaratuko ditugu.

Lanik hoberenarentzako saria “jakitunen batzordeak” erabakiko du. Batzorde hau hiruzpa lau mendi zale osatuko dute, ABGEtik kanpokoak. 

Saria Nekatur (CAPV-ko landetxeak) katalogoko landetxean aste burua izango da eta, argazkiekin egingo den moduan, eskolaren ikasturte amaierako jai aldian emango da.

Epostaz edo eskuz emandako dokumentazioan zera agertu behar duzue: 
 • Egilearen eta Amara Berriko bere seme-alaba baten izena. 
 • Seme-alabaren zentroa (Morlans, Salaberria, etzb.).
 • Kontakturako eposta.
 • Kontakturako telefonoa.

Concurso de RUTAS

Este curso insistimos en el concurso de rutas, aunque el año pasado recibimos pocos trabajos, pensamos que una ruta bien presentada nos empuja un poquito a calzarnos las botas y a madrugar un domingo por la mañana. 

Plazo 31 de mayo.

Queremos recibir rutas ORIGINALES y atractivas, preferiblemente que las podamos llevar a cabo bien en el propio grupo o en familia o con amigos.Nos valen esas rutas que hayáis realizado en las vacaciones aunque sea lejos de nuestro entorno. Podéis presentarlas como más os plazca, bien enviándola en algún tipo de formato digital (PDF, preferentemente) a nuestro email amaraberrimendizmendi@gmail.com, en papel, o en mano. (Si el documento es en papel, ya quedaríamos por email para la entrega en mano).

Enviar dos rutas como máximo.

Podéis utilizar cualquier arte (dibujo, poesia, diseño, etc.) para darle prestancia a la ruta, aunque se requieren estos datos mínimos:
 • Edad mínima aconsejada.
 • Tiempo necesario para la ruta completa (con niños).
 • Acceso en coche o autobus.
 • Dificultades.
Las rutas las publicaremos en nuestras redes sociales y en el blog.

El premio al mejor trabajo lo determinará un "comité de sabios" compuesto por tres o cuatro conocedores del mundo de la montaña, ajenos al AMPA. Dicho premio consistirá en un fin de semana en una casa rural del catálogo de Nekatur (casas rurales del País Vasco), y se entregará, al igual que con las fotos, en la fiesta de fin de curso de la escuela.

En el envío por email (o entrega en mano-quedaríamos vía email) de la documentación, deberéis indicar:
 • Nombre del autor y de uno de sus hijos en Amara Berri.
 • Centro al que pertenece este hijo (Morlans, Salaberria, etc.).
 • Email de contacto.
 • Teléfono de contacto.


ARGAZKIen lehiaketa

Ikasturte honetan ABGEren 2. argazki lehiaketan parte hartzea proposatuko dizuegu. Saria, ausazko harturiko epaiak emango du eskolaren festaren egunean, ekaina aldean.

Parte hartzea erraza da. Lor dezakezuen tamainarik handieneko argazkiak (gehienez hiru) bidali behar dituzue gure epostara amaraberrimendizmendi@gmail.com.

ARGAZKIEN GAIA mendizaletasuna eta kanpo-jardunaldiak famili giroan, nagusiki, paisaiak eta naturaren argazkiak ere gustoko izango ditugun arren.

Argazkiak gurasoek eginda izan daiteke, baina baita haurrenak ere, artista handiak dira eta!; ez dago gutxienezko adinarik!

Argazkiak Facebookeko, Twitterko eta, Google+ko gure kontuetan, webean eta blogean argitaratuko ditugu lehiaketa bera eta ABGEko sail honen iharduerak mendizaletasunaren baloreak zabaltzeko.

Pensamos que los premios son atractivos: Sariak erakargarriak direla uste dugu:
 1. Grosko Izadin erabiltzeko 60 euroko erosketa-balea eta blogaren azal-orriko argazkia urtea amaitu arte
 2. Izadin erabiltzeko 40 euroko erosketa-balea
 3. Buff originala.
Argazkia igortzeko epea, maiatzaren 31. arte.

Epostazko igorketan zera agertu behar duzue:
 • Egilearen eta Amara Berriko bere seme-alaba baten izena. 
 • Seme-alabaren zentroa (Morlans, Salaberria, etzb.). 
 • Kontakturako telefonoa. 
 • Argazkiare/en titulua/k eta hartu zeneko/zireneko tokia.
 • Argazkia egin zeneko momentua adierazteko testua (hautazkoa).

Concurso de FOTOGRAFÍA

Este curso os proponemos participar en el 2º concurso de fotos de ABMM. Los premios los adjudicará el jurado cogido al azar el día de la fiesta de la escuela, allá por junio.

Participar es muy sencillo. Basta con enviar de una a tres fotos en el tamaño lo más grande posible, a nuestro email amaraberrimendizmendi@gmail.com.

La TEMÁTICA DE LAS FOTOS será el montañismo en familia y actividades al aire libre, preferentemente, aunque también nos valen paisajes y fotos de naturaleza en general.

Las fotos pueden ser de los aitas y también de los niños, que son muy artistas ellos; ¡no ponemos edad mínima!

Las fotos las publicaremos en nuestras cuentas de Facebook Twitter, Google+, en la web y en el blog, con el objetivo de difundir el propio concurso y las actividades propias de fomento de los valores de la montaña de esta sección del AMPA de Amaraberri.

Pensamos que los premios son atractivos:
 1. Vale de compra en Izadi (Gros) por valor de 60 € y foto de portada del blog hasta fin de año.
 2. Vale de compra en Izadi por valor de 40 €.
 3. Buff original.
Plazo de envío de las fotos hasta el 31 de mayo.

En el envío por email deberéis indicar:
 • Nombre del autor y de uno de sus hijos en Amara Berri.
 • Centro al que pertenece este hijo (Morlans, Salaberria, etc.).
 • Teléfono de contacto.
 • Título de la/s foto/s y lugar donde se hicieron.
 • Texto explicativo (opcional) sobre el momento en que se realizó la foto.

Animatu zaietzte!

No hay comentarios:

Publicar un comentario