viernes, 21 de noviembre de 2014

Eraso-Artola-Latasa. Valle de Imotz, Montaña Vasca
Todo empezó por casualidad hace mes y medio. Mi hermano me llamó -"¿te apetece este próximo finde venir con los niños a por setas al monte?"- "¡Claro!", le dije.

Duela hilabete t'erdi eta txiripaz hasi zen dena. Anaiak deitu zidan -nahi al duzu haurrekin mendira etorri, perretxikuetara, datorren asteburuan? - Jakina!, erantzun nion.


Nos llevo a Imotz, concretamente al bosque entre Eraso y el monte Erga. Apenas cogimos setas, pero descubrimos el precioso hayedo que allí había.

Imotza eraman gintuen, Erasoren eta Erga mendiaren artean dagoen basora, zehazki. Perretxikurik ez genuen apenas hartu baina hor dagoen pagadi harrigarria topatu genuen.


Enseguida lo comenté en el grupo de ABMM como posibilidad para la salida al bosque en otoño que habíamos pensado, y acordamos que adelante. Bonito, cercano, de fácil acceso... ¡y con frontón cubierto en Latasa! (a 2 Km).

Berehalaxe aipatu nion ABMM taldean udazkenean pentsatuta genuen ateraldi aukera moduan eta aurrera jotzea erabaki genuen. Polita, hurbila, irisgarria... eta 2 Km.tara, Latasan, frontoi estalia!


Con la inestimable ayuda de nuestro amigo Kasi hicimos el track, quedamos con el Ayuntamiento de Imotz para reservar el frontón e Iñaki sacó la convocatoria por los medios habituales (correo electrónico, redes sociales, blog, carteles). También creó el inevitable/imprescindible/consabido grupo de whatsapp entre los apuntados.

Gure adiskidea den Kasiren ordainezinezko laguntzaz tracka egin genuen, Imotzko Udaletxearekin harremanetan jarri ginen frontoia erreserbatzeko eta Iñakik ohiko bideetatik zabaldu zuen deialdia (posta elektronikoa, sare sozialak, bloga, kartelak. Halaber, halabeharrez-koa den whatsapp taldea sortu zuen parte hartzaileekin.


Pero aún había algo más. En Latasa no había bar, pero sí una pastelería-pizzeria casera (Plazaola Gozotegia, desde aquí la recomendamos de veras; pastelería casera con productos ecológicos).

Are gehiago ere bazen, hala ere. Latasan ez zegoen tabernarik baina etxean egindako gozotegia-pizzeria (Plazaola Gozotegia, benetan gomendagarria, etxeko gozogintza ekologiko produktuez egina).


Lo demás, como siempre. Algo de tensión a la mañana antes de partir por cumplir puntualmente con los horarios y por algún incompareciente que no avisó con antelación, pero sin mayor problema. La gente que vino (niños y mayores) lo hizo con ganas y creó un estupendo ambiente de grupo, muy de agradecer porque ellos son la razón de ser de ABMM.

Bestelakoa, betiko martxan. Tentsio apur bat goizean, abiatu baino lehen ordutegiak behar bezala betetzeko eta abisatu gabe agertu ez zen baten batengatik, baina bestelako arazorik gabe. Etorritakoek (haurrak eta helduak) gogoz ekin zioten eta oso talde-giro ona sortu zuten. Eskertzekoa ABMMren funtsa haiek baitira.


La excursión, como prometía. El día salió algo triste pero aguantó hasta media tarde seco.

Subida por la vertiente noreste del Erga, en medio de un hayedo precioso aún vestido con las hojas rojizas y marrones típicas del otoño, justo como queríamos. No hicimos cima porque era demasiado, pero subimos casi 500 m. de desnivel, hamaiketako y foto de grupo. Bajamos otro tanto, esta vez mayoritariamente por robledal, por la vertiente noroeste viendo Dos Hermanas y el paso del rio Larraun a nuestros pies. En total 9 Km en menos de 4 horas, con los más pequeños tirando del grupo en todo momento, como unos campeones. Iban juntos, hablando de sus cosas, a gusto, y casi ni se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Tampoco escuchamos tiros de cazadores, así que aún mejor.

Txangoa, espero bezala. Eguna goibel samar hasi zen baina arratsalderaino lehor eutsi zuen.

Ergaren ipar-ekialdeko isuarialdetik igo ginen, udazkenean ohikoak diren hosto gorrixkez eta marroiez jantziari eusten zion pagadi ikaragarritik, nahi genuena hain zuzen. Ez ginen gailurreratu gehiegi zelako baina ia 500 m.ko desnibela igo genuen, hamaiketakoa eta talde-argazkia. Beste hainbeste jaitsi genuen, oraingo honetan hariztitik, ipar-mendebaldeko isuarialdetik “Bi Ahizpe” eta Larraun ibaia gure azpian ikusirik. Guztira 9 km. 4 ordu baino gutxiagotan eta txikienek taldetik tiraka momentu orotan, hau martxa! Elkarrekin zihoazen, beraien gauzez mintzatzen, gustora, eta ez ziren apenas enteratu zertaz ari ziren. Ehiztarien tiroak ere ez genituen entzun, bera, hainbat hobeto.


Una vez en Latasa, frontón, pizza casera que habíamos pedido por teléfono (mendi-pizza, ¿un nuevo nicho de mercado?), napolitanas de chocolate y sorteo de camisetas de Izadi Kirolak y de Bar Kimboa. Hasta nos regalaron una botella de patxaran...

En resumen; un día estupendo, parece que la gente con ganas de repetir y los organizadores encantados por la respuesta. La siguiente, ya pasado el invierno, la prepararemos con las mismas ganas o más.

Behin Latasan, frontoia, etxeko-pizza, aldez aurretik telefonoz eskatuta (“mendi-pizza”, merkatu-hobi berria?), txokolatezko napolitanak eta Izadi Kirolak eta Bar Kimboaren elastikoen zozketa. Patxaran botila ere oparian jaso genuen...

Laburtuz, egun zoragarria, jendeak errepikatzeko asmoz dirudienez eta antolatzaileak poz-pozik erantzunarekin. Hurrena, negua pasata, gogo berarekin, edo gehiagorekin, prestatuko dugu.


ESKERRIK ASKO!!

ruta seguida por nuestro grupo (sin cima)

 
 ruta completa, incluyendo el ascenso a la cima de Ergamendi

sarituak / premiados:

Ana Beraza
Gómez Etxeberria familia
Josu Aristondo
Urtzi Etxebarria
Martín Larumbe

eskertzak / agradecimientos:

Izadi Kirolak (Gros)
Kimboa bar (Amara)
Miguel A. Arévalo Kasi
Plazaola turismo bulegoa
Imotz Udala
Plazaola Gozotegia
Asistentes y ayudantes en la excursión

No hay comentarios:

Publicar un comentario